Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thuộc ngành giáo dục và đào tạo

Thứ hai - 11/09/2023 20:54 52 0
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố,

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 15 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh),

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/9/2023 đến hết ngày 25/9/2023.

Hình thức tham gia ý kiến:
Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh). Địa chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hoặc địa chỉ email: btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn.

Đối tượng, số lượng lấy ý kiến

Cụ thể như sau:

I. Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ: 04 tập thể.
1. Trường Mẫu giáo Hoa Sen, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
2. Trường Tiểu học Lộc Điền A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
3. Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
4. Trường Trung học phổ thông Đa Kia, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

II. Đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 01 cá nhân.
Ông Nguyễn Xuân Sáng, sinh năm 1985, Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường THPT chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

III. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

IV. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 tập thể, 142 cá nhân.

*Tập thể: 04 tập thể.
1. Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Trường Tiểu học Lộc Điền A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
3. Trường Trung học cơ sở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

*Cá nhân: 142 cá nhân gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981, Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lí - Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Thị xã Phước Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Đào, sinh năm 1984, Giáo viên Trường THPT Đăk Ơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

3. Bà Trịnh Thị Hằng, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT Đăk Ơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

4. Bà Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1980, Tổ trưởng Tổ Văn - Giáo dục công dân, Trường THCS và THPT Tân Tiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

5. Ông Nguyễn Văn Thoa, sinh năm 1982, Tổ phó Tổ Hóa học, Trường THPT chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

6. Bà Đỗ Thị Dân, sinh năm 1980, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Tin học, Trường THPT thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

7. Bà Đặng Thị Thanh Phú, sinh năm 1973, Giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

8. Ông Trần Xuân Hùng, sinh năm 1982, Tổ phó Tổ Lý - Công nghệ, Trường THPT Đồng Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

9. Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy, sinh năm 1982, Tổ trưởng Tổ Hóa, Trường THPT Đồng Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

10. Ông Lê Văn Nam, sinh năm 1982, Tổ trưởng Tổ Sinh - Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

11. Ông Lai Hoàng Hùng, sinh năm 1972, Tổ trưởng Tổ Toán học, Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

12. Bà Phạm Thúy Liễu, sinh năm 1981, Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ - Giáo dục quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

13. Ông Nguyễn Đình Dần, sinh năm 1988, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

14. Bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, Tổ phó Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ - Giáo dục quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

15. Bà Đinh Thị Quỳnh, sinh năm 1983, Giáo viên Trường THPT Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

16. Ông Phạm Bá Lĩnh, sinh năm 1983, Giáo viên Trường THPT Phú Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

17. Bà Nguyễn Thị Xin, sinh năm 1977, Tổ phó Tổ Toán, Trường THPT Lộc Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

18. Ông Hồ Hoàng Hải, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

19. Bà Vũ Thị Thủy, sinh năm 1977, Giáo viên Trường THPT Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

20. Bà Nguyễn Thị Len, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT Đồng Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

21. Bà Huỳnh Kim Lưu, sinh năm 1979, Tổ trưởng Tổ Xã hội, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

22. Bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

23. Ông Võ Khắc Sanh, sinh năm 1978, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT Lộc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Định, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

25. Ông Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

26. Bà Dương Hồng Nhung, sinh năm 1977, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

27. Bà Đặng Thị Tới, sinh năm 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

28. Bà Cao Thị Huyền Diễm, sinh năm 1968, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

29. Bà Đàm Hồng Gấm, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

30. Bà Lê Thị Vân, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

31. Bà Phạm Thị Nhung, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

32. Bà Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1984, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

33. Bà Đỗ Thị Mai Phương, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

34. Bà Nguyễn Thị Hồng Chinh, sinh năm 1989, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

35. Bà Đào Thị Kim Đức, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Huệ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

36. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Huệ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

37. Bà Phan Thị Minh, sinh năm 1973, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

38. Bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

39. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1969, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

40. Bà Nguyễn Thị Thuyết, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

41. Bà Bùi Thị Cành, sinh năm 1974, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

42. Bà Cao Thị Thanh, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

43. Bà Nguyễn Thị Yến Linh, sinh năm 1980, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

44. Bà Hà Thị Bích Phượng, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

45. Bà Trần Thị Quy, sinh năm 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

46. Bà Võ Thị Thuyên, sinh năm 1976, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

47. Bà Phan Thị Nhân Hiếu, sinh năm 1980, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

48. Bà Nguyễn Thanh Loan, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

49. Bà Đào Thị Hiền, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

50. Bà Lê Thị Niệm, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

51. Bà Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

52. Bà Đinh Thị Cúc, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

53. Bà Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

54. Bà Đỗ Thị Như, sinh năm 1970, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

55. Ông Đỗ Xuân Phúc, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

56. Bà Trần Thị Duyến, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến Hưng A, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

57. Bà Trần Thị Mai, sinh năm 1980, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiến Hưng A, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

58. Bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

59. Bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

60. Bà Đinh Thị Nụ, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

61. Bà Nguyễn Thị Phiến, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

62. Bà Vũ Thị Hiền, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

63. Bà Nguyễn Thị Diệp Uyên, sinh năm 1984, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

64. Bà Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

65. Ông Lê Xuân Trường, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

66. Bà Vũ Thị Nhân, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

67. Ông Cao Quang Sáng, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

68. Bà Vũ Thị Hằng, sinh năm 1987, Giáo viên Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

69. Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, Giáo viên Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

70. Bà Võ Thị Minh Thư, sinh năm 1984, Giáo viên Trường Mầm non Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

71. Bà Bùi Thị Oanh, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Mầm non Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

72. Bà Vũ Thị Lý, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

73. Bà Bùi Thị Lý, sinh năm 1984, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

74. Bà Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

75. Bà Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1973, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

76. Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

77. Bà Đỗ Thị Mỵ, sinh năm 1971, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

78. Bà Chu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

79. Bà Hồ Thị Vân, sinh năm 1977, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

80. Bà Võ Thị Ái Nghĩa, sinh năm 1977, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

81. Bà Lê Thị Mận, sinh năm 1977, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

82. Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

83. Bà Nguyễn Thị Chiến, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

84. Ông Cao Huy Tình, sinh năm 1978, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

85. Ông Vũ Văn Bắc, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

86. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1972, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

87. Bà Trần Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 1985, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Trung học Cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

88. Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

89. Bà Bùi Thị Kim Cúc, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

90. Ông Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1982, Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

91. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1972, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

92. Bà Cao Thị Hoài, sinh năm 1989, Giáo viên Trường Mầm non Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

93. Bà Hoàng Thị Lan, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Mầm non Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

94. Bà Hà Thị Cúc, sinh năm 1975, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

95. Bà Cao Thị Thương, sinh năm 1990, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

96. Ông Nguyễn Quốc Ủy, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Riềng A, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

97. Bà Khúc Thị Hà, sinh năm 1974, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Riềng A, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

98. Bà Phùng Thị Thu Hằng, sinh năm 1973, Giáo viên Trường Tiểu học Long Hà A, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

99. Bà Nguyễn Thị Thoảng, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

100. Bà Phạm Thị Ánh, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

101. Ông Nguyễn Đình Tuyên, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

102. Bà Phạm Thị Ngọc Trang, sinh năm 1985, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

103. Bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1989, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

104. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

105. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

106. Bà Nguyễn Thị Hương Thoa, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

107. Bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1981, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

108. Bà Lê Thị Mai Trang, sinh năm 1986, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

109. Bà Phạm Thị Nguyên, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

110. Bà Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1985, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

111. Bà Cao Thị Thủy, sinh năm 1988, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú A, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

112. Ông Đinh Ngọc Diên, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú A, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

113. Ông Nguyễn Duy Bắc, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lương B, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

114. Bà Hoàng Thị Bích Hằng, sinh năm 1977, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lương B, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

115. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung, sinh năm 1974, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

116. Bà Võ Ái Vân, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

117. Bà Bế Thị Tuyến, sinh năm 1988, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Bình, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

118. Bà Dương Thị Hoa, sinh năm 1989, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

119. Bà Ngô Thị Kim Cúc, sinh năm 1973, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

120. Bà Phạm Thị Hoa, sinh năm 1970, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

121. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

122. Bà Thái Thị Kim Huệ, sinh năm 1978, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

123. Ông Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1977, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

124. Ông Lê Đức Bốn, sinh năm 1977, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Thắng A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

125. Bà Dương Thị Nguyên, sinh năm 1973, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

126. Bà Trịnh Thị Khen, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

127. Bà Nguyễn Thị Thụy, sinh năm 1976, Giáo viên Trường Tiểu học Đa Kia A, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

128. Bà Phan Thị Kiên, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

129. Ông Đỗ Thành Nhân, sinh năm 1983, Giáo viên Trường THCS Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

130. Bà Hoàng Thị Nguyệt, sinh năm 1978, Giáo viên Trường THCS Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

131. Bà Phan Thị Nga, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trương Định, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

132. Bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

133. Bà Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1976, Giáo viên trường Tiểu học Tân Khai A, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

134. Ông Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

135. Bà Đặng Thị Vinh, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Mẫu giáo Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

136. Bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1988, Giáo viên Trường Mầm non Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

137. Bà Đoàn Thị Yến, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

138. Bà Nông Thị Lan, sinh năm 1987, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

139. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1974, Giáo viên Trường Tiểu học Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

140. Bà Hồ Thị Loan, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

141. Ông Phùng Hiệp, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

142. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây