TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023) - HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. BÁO CÁO CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN

1. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9

2. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

3. Báo cáo của thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp

4. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

5. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thu, chi ngân sách, tình hình thực hiện vốn XDCB, vốn CTMT, vốn Nông thôn mới 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

6. Báo cáo của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022;

7. Báo cáo UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phiên TXCT trước kỳ họp.

8. Báo cáo UBND huyện về kết quả hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

9. Báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023;

10. Báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023;

11. Báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023;

12. Báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2023;

13. Báo cáo UBND huyện về thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào DTTS 6 tháng đầu năm 2023.

14. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

15. Báo của của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về việc tổng hợp ý kiến cử tri tại phiên TXTC trước kỳ họp thứ 8.

16. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

17. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

18. Báo cáo Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

19. Báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đoàn HTND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

20. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến của Đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp.

21. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

22. Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.


II. DỰ THẢO CỦA HĐND

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022.

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2023.

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND huyện. 

 
 
Không có kết quả nào phù hợp với yêu cầu của bạn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây