Tài Liệu
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13
HĐND HUYỆN BÙ ĐỐP KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021- 2026

* Thời gian làm việc: Ngày 26/12/2023 (Thứ Ba)
- Buổi sáng: từ 07h30’ – 11h00’
- Buổi chiều: từ 13h30’ – 17h00’
- Để đảm bảo thời gian: Đề nghị các đại biểu:
+ Buổi sáng: Có mặt tại Hội trường lúc 07h20’
+ Buổi chiều: Có mặt tại Hội trường lúc 13h20’

BUỔI SÁNG

1.  VP HĐND-UBND huyện: Thực hiện các thủ tục khai mạc kỳ họp (TT trực tiếp).
2.  HĐND huyện: Thảo luận, biểu quyết thông qua  chương trình kỳ họp (TT trực tiếp).
3.  Chủ tịch HĐND huyện: Phát biểu khai mạc kỳ họp (TT trực tiếp).
4. Thường trực HĐND huyện: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024 (TT trực tiếp).
5. UBND huyện: Trình bày tóm tắt các báo cáo (TT trực tiếp).
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2023dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2024.
- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện vốn XDCB, vốn CTMT, vốn Nông thôn mới năm 2023; kế hoạch năm 2024.
6. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện:
- Thông báo về hoạt động của MTTQVN  tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 (TT trực tiếp).
- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Phiên TXCT trước kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khóa V (TT trực tiếp).
7. TAND huyện: Báo cáo tóm tắt về công tác Tòa án năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (TT trực tiếp).
8. Viện KSND huyện: Báo cáo tóm tắt về công tác Kiểm sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (TT trực tiếp).
9. Chi cục THADS huyện: Báo cáo kết quả THADS năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (TT trực tiếp).


10. Ban KTXH HĐND huyện: Trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện (TT trực tiếp).
11. Ban Pháp chế HĐND huyện: Báo cáo đánh giá tình hình, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện trong năm 2023 (TT trực tiếp).
12. HĐND huyện: Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.

BUỔI CHIỀU

13. Phiên thảo luận: Các đại biểu HĐND huyện thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp, các dự thảo Nghị quyết và các nội dung khác còn có các ý kiến khác nhau (Không TT trực tiếp).
14. Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn (TT trực tiếp).
15. Chủ tịch UBND huyện: Phát biểu làm rõ một số nội dung (TT trực tiếp).
16. HĐND huyện: Thông qua các dự thảo Nghị quyết (TT trực tiếp).
- Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp Thường lệ HĐND huyện trong năm 2024.
- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.
- Nghị quyết V/v phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024.
- Nghị quyết về thông qua Kế hoạch vốn đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu  năm 2024.
- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
- Nghị quyết về việc thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
17.  Chủ tịch HĐND huyện: Phát biểu bế mạc kỳ họp (TT trực tiếp).
18.  Chào cờ bế mạc kỳ họp (TT trực tiếp).
* Các văn bản sau không trình bày tại kỳ họp (gửi đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu)
- Báo cáo của các Ban HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024.
- Báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến của Đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp.
- Báo cáo thẩm tra trên các lĩnh vực của 03 Ban HĐND huyện; 
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của nhân dân năm 2023;
- Báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phiên TXCT trước kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện trong phiên họp tổ đại biểu trước kỳ họp.
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả hoạt động của UBND huyện năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
-  Báo cáo của Trưởng đoàn HTND huyện tình hình hoạt động của đoàn HTND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.
- Tờ trình của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.
- Tờ trình của UBND huyện về phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024.
- Tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch vốn đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu  năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết các nhiệm vụ, chỉ tiêu tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
- Báo cáo trả lời chất vấn
 
Không có kết quả nào phù hợp với yêu cầu của bạn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây