ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HUYỆN UỶ GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG UỶ XÃ THANH HOÀ

Thứ tư - 24/05/2023 04:14 533 0
Chiều ngày 24/5/2023 Đoàn giám sát của Huyện uỷ đã tiến hành giám sát Đảng uỷ xã Thanh Hoà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện chương trình số 17 - CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy, Chương trình số 03 - CTr/HU ngày 04/9/2020 và chương trình số 21 - CTr/HU, ngày 30/7/2021 của Huyện ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh - PBT.TT Huyện uỷ, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh - PBT.TT Huyện uỷ, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát
Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBKT Huyện uỷ, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện uỷ.
Theo báo cáo của Đảng uỷ xã Thanh Hoà, ngay sau khi Huyện ủy ban hành các kế hoạch thực hiện các kết luận của tỉnh ủy về thực hiện chương trình hành động số 17 – CTr/TU, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Các kế hoạch thực hiện đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế của xã nên bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể như: Đảng ủy đã quan tâm hơn công tác tuyên, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cũng đã thành lập tổ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn xã Thanh Hoà, tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
Đ/c Nguyễn Văn Lành - PBTTT Đảng uỷ xã báo cáo tại buổi giám sát
Đ/c Nguyễn Văn Lành - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã báo cáo tại buổi giám sát
Việc đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ theo từng kế hoạch cũng đã được Đảng ủy quan tâm giao cho các đồng chí Đảng ủy viên báo cáo hàng tháng tại hội nghị Ban chấp hành hoặc đột xuất khi có vấn đề cấn xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành lĩnh vực được phân công phụ trách.
          Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI đã đề 16 chỉ tiêu, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại xã Thanh Hoà đã thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu, 09 chỉ tiêu đang thực hiện và 01 chỉ tiêu không thuộc nhiệm vụ của xã.
Tổng thu ngân sách ước thực hiện đến tháng 6/2023 là 37 tỷ 975 triệu đồng (trong đó thu trên địa bàn 4 tỷ 560 triệu đồng đạt 46,53%). Tổng chi ngân sách ước thực hiện đến tháng 6/2023 là 37 tỷ 138 triệu đồng.
Về thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; nhân rộng mô hình chăn nuôi, trồng rau an toàn, luôn được quan tâm đầu tư và có chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nhân dân được đẩy mạnh; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 3.821,3 ha. Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo UBND xã tổ chức thực hiện chuyển đổi diện tích tiêu chết, già cỗi, trồng trên đất không phù hợp, năng suất kém; một số khu vực đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn trái có tiềm năng trên thị trường. Thâm canh tăng vụ đối với cây lúa nước đối với diện tích đất lúa sau thủy điện Cần Đơn, kết quả cụ thể: Đã chuyển đổi hơn 10ha diện tích cây tiêu chết, già cỗi, năng suất kém sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao ở các khu vực ấp 4,5 8,9; trồng cỏ phục phụ chăn nuôi và trồng rau an toàn, hiện đã đăng ký thực hiện 01 mô hình trồng rau an toàn, 03 mô hình trồng chanh dây năm 2022; quy hoạch diện tích trồng tiêu chủ yếu tại ấp 2 và ấp 3. Phối hợp với trạm khuyến nông mở 02 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản, định hướng phát triển nông nghiệp và vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp. Tăng sản xuất từ lúa 1 vụ lên 2 vụ đối với các khu vực ấp 6,7,8. Đối với việc chăn nuôi gia súc, xã đã tăng cường tuyên truyền, định hướng để các hộ dân trên địa bàn chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp, trong đó chú trọng đến việc chuyên giao con giống chất lượng tốt như giống bò 3B, dê và heo thịt. Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi kết hợp như mô hình "vừa trồng trọt kết hợp chăn nuôi". Vì vậy, việc phát triển đàn gia súc, gia cầm hàng năm luôn đạt và vượt nghị quyết đề ra. Hiện tổng đàn trâu, bò 1.495 con; Đàn gia cầm 27.701 con; đàn heo, dê 14.197 con.
Về việc nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao; xây dựng các điểm sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn, phát triển bền vững; thúc đẩy xây dựng thương hiệu sản phẩm đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các sản phẩm mang thương hiệu riêng như Thịt bò 3B, sản phẩm hạt Điều và yến sào. Năm 2022 thương hiệu sản phẩm hạt điều của Ông Nguyễn Văn Thắng và sản phẩm Yến sào Đoàn Gia tại ấp 8 được công nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của địa phương.
Xã Thanh Hòa được công nhận nông thôn mới năm 2020, hiện xã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng khu dân cư ấp 8 đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đến thời điểm hiện tại xã đã thành lập 01 hợp tác xã bò 3B và 02 tổ hợp tác đan lát thủ công ấp 6 và tổ hợp tác nuôi dê ấp 1, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra (thành lập mới 01 hợp tác xã, 02 tổ hợp tác trở lên). Hiện nay, hợp tác xã đã có sản phẩm bán ra thị trường.
Đ/c Trần Văn Bình - Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Hoà báo cáo giải trình tại hội nghị
Đ/c Trần Văn Bình - Bí thư Đảng uỷ Thanh Hoà báo cáo tại buổi giám sát
Xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá tăng về số lượng và nâng dần về chất lượng, đến nay toàn xã có 95,52% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa vượt so Nghị quyết đề ra (NQ 90%); 100% khu dân cư văn hóa vượt so với Nghị quyết đề ra (NQ 77%); 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa đạt so với Nghị quyết (NQ 100%);
Việc lập kế hoạch xin chủ trương đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (xây dựng nhà văn hóa xã gắn với khu vui chơi cho thanh thiếu nhi) đã được UBND xã xây dựng trình UBVND Huyện và chờ xét duyệt.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn xã được quan tâm, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, toàn xã có 9/9 KDC có nhà văn hóa, 01 khu di tích Căn cứ Sở Nhỏ tại ấp 8 được UBND Tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh, có 2 CLB văn nghệ, 3 CLB đờn ca tài tử, 1 CLB dưỡng sinh, 1 CLB cờ tướng, các ấp đều có đội bóng đá, bóng chuyền.
Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo trường mẫu giáo Thanh Hòa triển khai thực hiện, hiện trường đang hoàn thiện các hồ sơ chuyên môn và đang chờ UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, dự kiến hoàn thành việc xây ựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023. Quan tâm phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh; duy trì số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;  hàng năm tỷ lệ huy động trẻ từ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 99,5% vượt so với Nghị quyết đề ra (NQ 98%); tỷ lệ xét tốt nghiệp bậc THCS hàng năm đạt 100% vượt so với Nghị quyết đề ra (NQ 98%). Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Việc xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo tuy nhiên việc thực hiện phải phụ thuộc vào huyện nên đến hiện tại trạm y tế xã vẫn chưa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Việc cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y cũng được quan tâm, từ năm 2020 đến nay đã cử 01 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị.
Hàng năm UBND xã đều có kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong 2,5 năm đã đào tạo nghề cho 70 lao động đạt 100% so với Nghị quyết; giải quyết việc làm 980 người đạt 100% so với Nghị quyết. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Hiện nay toàn xã có 63 hộ nghèo và 96 hộ cận nghèo.
Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020, 2021, 2022 đều vượt chỉ tiêu đề ra, năm 2023 tính đến ngày 17/5/2023 đạt 80,06%. Việc đề nghị cấp trên cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình khó khăn đã được quan tâm thực hiện, hàng năm có 100% đối tượng bảo trợ, đối tượng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí.
Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập theo yêu cầu của cấp trên. Tổng biên chế dự bị động viên đạt 100% so với yêu cầu; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đạt tỷ lệ trên 1,43% so với tổng dân số. Năm 2023 xã Thanh Hòa được huyện chọn diễn tập dân sự, hiện xã đang đợi hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện để thực hiện. Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được huấn luyện đạt 100% kế hoạch, tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đạt kết quả cao đảm bảo xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.
Chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đề ra các biện pháp cụ thể để đấu tranh phòng chống các đối tượng tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Trong thời gian qua vi phạm về ANTT xảy ra 23 vụ - 43 đối tượng, giảm 147 vụ - 150 đối tượng so với kỳ trước; Vi phạm về ma túy xảy ra 09 vụ - 09 đối tượng thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 09 vụ - 09 đối tượng so với kỳ trước; Vi phạm về kinh tế phát hiện 07 vụ - 06 đối tượng, tăng 05 vụ - 06 đối tượng so với kỳ trước; Vi phạm về môi trường: phát hiện 01 vụ - 01 đối tượng, tăng 01 vụ so với kỳ trước. Hàng năm năm tỷ lệ gải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 100%. Việc chuyển hóa thành công địa bàn xã Thanh Hòa về an ninh trật tự đã được xã Thanh Hòa thực hiện thành công vào năm 2021. Hàng năm xã có trên 90% khu dân cư đạt chí tiêu an toàn về an ninh trật tự đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ đã kết nạp được 21 quần chứng ưu tú vào đảng đạt 70% so với nghị quyết. Hàng năm Đảng bộ có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
Đảng ủy - HĐND - UBND đã đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động: Xã Thanh Hòa hiện có 100% cán bộ, công chức, viên chức của xã sử dụng máy tính thường xuyên cho công việc. Sử dụng hệ thống quản lý văn bàn và hồ sơ công việc qua phần mềm One Win, nhất là việc phân công, giao việc, theo dõi tiến độ xử lý bằng phần mềm. Xã đã được đầu tư trang bị một phòng họp trực tuyến, hệ thống hoạt động ổn định và liên thông từ trung ương xuống cấp xã. Sử dụng hộp thư điện tử công vụ được cấp cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn vào công việc góp phần thuận lợi và đảm bảo an toàn trong công tác thông tin. Có 3/3 lãnh đạo UBND xã và 05/05 công chức bộ phận một cửa sử dụng chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 100% văn bản điện tử gửi, nhận được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước và văn bản khó số hóa). Các lĩnh vực chủ yếu như: Địa chính - Đất đai, Tư pháp - Hộ tịch, TBXH đều sử dụng hệ thống dịch vụ công, một cửa liên thông, triển khai đồng bộ theo các bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành, áp dụng mức độ 2, 3, 4 theo đúng lộ trình của UBND tỉnh và huyện giao góp phần công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính và từng bước tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC năm 2022 tổng hồ sơ nhận là 614, tổng hồ sơ đã giải quyết là 614; trong đó số hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn là 609 (đạt 99,18%). Trong 5 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được số hoá đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, 4 được tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 289/363 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ quá hạn 1/363 hồ sơ. Hiện đang đứng đầu toàn huyện về tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công, đã hỗ trợ lập mới 30 tài khoản dịch vụ công cho người dân. Chỉ đạo UBND xã tổ chức niêm yếu công khai 121 bộ thủ tục hành chính trên trang điện tử của xã tại địa chỉ: http://hdnd.budop.binhphuoc.gov.vn/thanhhoa/, qua đó đã tạo điều kiện cho nhân dân trong xã tiếp cận và nắm bắt thông tin được kịp thời.
Quan tâm chỉ đạo vận động và tiếp nhận quỹ ủng hộ của các mạnh thường quân, câp trên để xây nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, cụ thể trong hơn 2 năm xây dựng 52 nhà đại đoàn kết, 02 nhà tình thương.
Toàn cảnh buổi giám sát
Đ/c Trịnh Tiến Tâm - UVBTV, CNUBKTHU, Phó đoàn gián sát phát biểu tại buổi giám sát
Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu cũng được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận, trên địa bàn xã hiện có các mô hình tiêu biểu như: Hội nông dân có Mô hình trồng rau hữu cơ tại ấp 8, mô hình trồng bười da xanh tại ấp 5; Hội phụ nữ có mô hình tổ hội phụ nữ kiêm nghề “ đan lát thủ công”, mô hình phụ nữ nói không với rác thải nhựa, mô hình chi hội phụ nữ thực hành tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe phụ nữ, mô hình kết nghĩa giữa các chi hội; đoàn thanh niên với mô hình đoàn viên làm kinh tế giỏi, mô hình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Kết quả Thực hiện chương trình hành động số 21 – CTr/HU của Huyện uỷ, đến nay đã xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được quan tâm, huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển, trong nửa nhiệm kỳ qua tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã huy động được 86.799.585 tỷ đồng đạt 68,18 % so với Nghị quyết đề ra (NQ 127,309 tỷ đồng), tập trung ở các lĩnh vực: giao thông, điện, giáo dục, y tế, văn hóa, nhất là các công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Xây dựng 26 tuyến đường nhựa trên địa bàn 09 ấp; 12 km đường điện; Xây dựng 12 phòng học trường TH& THCS; Xây dựng 04 phòng học trường Mẫu giáo. Các công trình được đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng, được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đến nay tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%. Tỷ lệ nhựa hóa các tuyến đường đạt khoảng 70% và có 85 % đường bê tông xi măng.
Việc xây dựng tuyến đường từ xã Thanh Hòa kết nối xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập xã đã làm tờ trình, hiện đang chờ vốn đầu tư từ cấp trên. Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm nghiệp – Thủy sản đạt 62,1%(NQ 59,3%); Công nghiệp – xây dựng đạt 18,62%(NQ 19,15%); các ngành dịch vụ đạt 19,28%(NQ 21,55%). 
Thành viên đoàn giám sát của huyện
Thành viên đoàn giám sát 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế: Việc tham gia, đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng còn ít, đa số thống nhất với dự thảo kế hoạch được trình mà không có ý kiến đóng góp. Đảng ủy chưa tổ chức hội nghị tập trung để triển khai chương trình hành động số 21 – CTr/HU, ngày 30/7/2021 của Huyện ủy mà chỉ giao chi bộ, đoàn thể triển khai tại các buổi họp chi bộ, đoàn thể. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hành động (việc phát triển thương mại, dịch vụ…). Đảng ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp tư nhân do đó đến nay chỉ tiêu này vẫn còn chậm triển khai và chưa thực hiện được
Đ/c Vũ Văn Hiếu - CT UBND xã báo cáo tại buổi giám sát
Đ/c Vũ VĂn Hiếu báo cáo tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đã có nhiều ý kiến góp ý, đề nghị đối với Đảng uỷ xã Thanh Hoà cụ thể như:: Đánh giá cụ thể về tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ cơ cấu kinh tế; công tác tuyên truyền gắn với phát triển du lịch, tỷ lệ tăng dân số; đánh giá thêm công tác công tác đào tạo, quy hoạch, phát triển đảng; xem xét điều chỉnh một số nội dung trong các chương trình, kế hoạch không phù hợp; kết thúc giám sát cần báo cáo vấn đề đoàn đề nghị, báo cáo đúng tiến độ theo yêu cầu, kết luận của đoàn giám sát.
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh dạo, triển khai thực hiện các văn bản của Huyện uỷ; đồng chí cũng chia sẽ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.. Đồng chí đề nghị Đảng uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát và lưu ý một số nội dung: Rà soát lại các văn bản, đặc biệt là các văn bản cụ thể hoá chỉ đạo của Huyện uỷ; dánh giá công tác phối hợp thực hiện trong thực hiện các chương trình được giao; rà soát lại các danh mục không phù hợp như việc đưa ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp ấp 4 nhưng vẫn phải dữ lại chỉ tiêu thu hút doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc vụ thể hoá, tổ chức thực hiện ở các tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện nghiêm túc các kết luận sau giám sát.
Thay mặt Đảng uỷ xã Thanh Hoà, đồng chí Trần Văn Bình - Bí thư Đảng uỷ giải trình một số nội dung đoàn quan tâm và tiếp thu các ý kiến của đoàn, đồng thời sẽ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo yêu cầu của đoàn.

        
       

Tác giả bài viết: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HUYỆN UỶ BÙ ĐỐP
BÁO BÌNH PHƯỚC
UBND HUYỆN BÙ ĐỐP
DỊCH VỤ CÔNG
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Facebook Bù Đốp Ngày Mới
UBND XÃ THANH HOÀ
...... ... Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay4,309
  • Tháng hiện tại173,739
  • Tổng lượt truy cập2,088,061
XÃ THANH HÒA - HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp
Địa chỉ: Xã Thanh Hòa – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0918197706;  Email: thanhoa.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây