Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu  “4 phủ” trên địa bàn xã Hưng Phước

Thứ hai - 22/04/2024 23:43 16 0
Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu  “4 phủ” trên địa bàn xã Hưng Phước

UBND XÃ HƯNG PHƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ ĐỀ ÁN 06 Xà                                     Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
                

                Số: 03/KH-TĐA                                 Hưng Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2024
                                       
KẾ HOẠCH

Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu  “4 phủ” trên địa bàn xã Hưng Phước

(từ ngày 04/4/2024 – 03/7/2024) 

 
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TCTTKĐA ngày 29/02/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP huyện Bù Đốp. Tổ Đề án 06 xã Hưng Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về tiện ích của việc sử dụng Căn cước công dân (CCCD), tài khoản Định danh điện tử (ĐDĐT) qua ứng dụng VNeID, sim điện thoại chính chủ kèm chữ ký số, sử dụng thiết bị smartphone 4G trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giúp người dân có “giấy tờ điện tử mang tính pháp lý” để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng điện tử, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu hình thành xã hội số, công dân số. Từ đó, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản ĐDĐT phổ biến trong thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự hàng ngày.
 2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD, thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đăng ký sim chính chủ kèm chữ ký số, hỗ trợ trang bị smartphone giá ưu đãi cho Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đề án 06/CP và các nhiệm vụ chuyển đổi số.
 3. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, tiến độ hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thành viên Tổ Đề án 06 trong thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai nhiệm vụ “4 phủ”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Nội dung 4 phủ

 1. cấp CCCD; 
 2. được kích hoạt ĐDĐT; 
 3. sử dụng sim chính chủ kèm chữ ký số; 
 4. người dân sử dụng smartphone 4G thay thế các điện thoại 2G tắt sóng sau ngày 01/9/2024.

2. Nhập kết quả thu nhận, kích hoạt định danh

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của xã phải nhập ít nhất 10 trường hợp đã được kích hoạt định danh thành công lên đường link tại website: Http://dean06binhphuoc.com.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

 1. Phạm vi triển khai: Thu nhận hồ sơ cấp CCCD, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, hỗ trợ tặng sim điện thoại đăng ký chính chủ kèm chữ ký số, hỗ trợ cung cấp điện thoại smartphone 4G giá ưu đãi cho mọi công dân trên địa bàn xã.
 2. Đối tượng thực hiện: Công dân hiện đang sinh sống, làm việc, lao động trên địa bàn xã đã được, chưa được cấp thẻ CCCD gắn chip, chưa có tài khoản ĐDĐT hoặc chưa kích hoạt, sử dụng tài khoản ĐDĐT mức độ 1 và mức độ 2, chưa có sim điện thoại hoặc có nhưng chưa đăng ký chính chủ kèm tích hợp chữ ký số điện tử, đang sử dụng các điện thoại sóng 2G hoặc chưa có điện thoại di động thông minh.
 3. Nguồn lực thực hiện: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an, Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP xã, ấp, các tổ chức mặt trận, hội, đoàn thể các cấp, các chi bộ trực thuộc và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện (Viettel Bù Đốp, VNPT Bù Đốp...).

IV. THỜI GIAN, CHỈ TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 1. Thời gian và chỉ tiêu thực hiện

Đợt cao điểm thực hiện trong thời gian 90 ngày, đêm từ ngày 04/4/2024 đến hết ngày 03/7/2024 và triển khai đồng loạt trên địa bàn xã.
2. Chế độ thông tin, báo cáo: Giao Công an xã tiếp tục duy trì và hướng dẫn các thành viên Tổ Đề án 06 tiếp tục nhập kết quả “Hệ thống theo dõi công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT và tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến” tại website: http://dean06binhphuoc.com do Công an tỉnh xây dựng (các đơn vị, cơ quan cử đầu mối liên hệ đồng chí Trung úy Vũ Ngọc Sơn – Cán bộ Công an xã để được hướng dẫn, SĐT: 0985.548.719).  

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD, cho công dân sinh trước tháng 7/2010 đủ tuổi cấp lần đầu và 80% công dân biến động khó thu nhận hồ sơ cấp CCCD (trừ các trường hợp xuất cảnh đi nước ngoài, chấp hành án tại các cơ sở giam giữ và công dân vắng mặt không rõ nơi đến).
Tổng số chưa được cấp CCCD Tiến độ hoàn thành trước ngày 30/5/2024 Đơn vị thực hiện
43 trường hợp chưa được cấp
Căn cước công dân lần đầu tính đến mốc
03/7/2024
Ấp 3: 2 trường hợp
Ấp 4: 5 trường hợp
Ấp 5: 2 trường hợp
Ấp 6: 4 trường hợp
Ấp Bù Tam: 9 trường hợp Ấp Phước Tiến: 21 trường hợp
Thành viên Tổ Đề án 06 xã được phân công phụ trách tại Khu dân cư; thành viên Tổ Đề án 06 ấp; lực lượng được
trưng dụng khác, giáo viên tăng cường của Trường mầm non Hưng Phước,
Trường cấp 1-2 Hưng Phước theo Bảng phân công lực lượng số 01/DS-
TCNCĐVĐA06 ngày 25/3/2024.
Lưu ý: Bảng phân công có nêu rõ duy trì thường xuyên phục vụ Đề án 06 đến
khi hoàn thành các chỉ tiêu và lực lượng giáo viên tăng cường thay đổi do Hiệu
trưởng Trường mầm non Hưng Phước,
Trường cấp 1-2 Hưng Phước quyết định thay đổi nhân sự phù hợp, bảo đảm
đúng số lượng và phải thông báo với
Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng Tổ Đề án 06 xã qua cơ quan thường trực Công an xã.
 
 1. Phấn đấu 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 4G và trên 50% dân số trưởng thành sử dụng sim chính chủ có tích hợp chữ ký số (theo mục tiêu chuyển đổi số của huyện đề ra).
 2. Đảm báo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể: (1) Có sim điện thoại chính chủ kèm chữ ký số; (2) có điện thoại thông minh kết nối 4G; (3) sử dụng tài khoản ĐDĐT đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
  Tổng số công dân trưởng thành: 5.225
90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 4G Chỉ tiêu theo ngày/ 90% công dân trưởng thành Đơn vị thực hiện
Tổng số: 4.703 59 công dân/ ngày/ Thành viên Tổ Đề án 06 xã được phân
công dân 06 ấp công phụ trách tại Khu dân cư; thành viên Tổ Đề án 06 ấp; lực lượng được
trưng dụng khác, giáo viên tăng cường của Trường mầm non Hưng Phước,
Trường cấp 1-2 Hưng Phước theo Bảng phân công lực lượng số 01/DSTCNCĐVĐA06 ngày 25/3/2024. 
Tích hợp chữ ký số
Đối tượng  tích hợp Thời gian hoàn thành Đơn vị thực hiện
Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội
viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
Trước ngày
26/4/2024 (thứ sáu) Trong đó lực lượng Công an xã nêu gương thực hiện trước ngày
19/4/2024
Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thành viên
các hội, ban ngành đoàn thể xã, các chi hội ấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thành viên tổ Đề án 06 xã, ấp, đảng viên các chi bộ trực thuộc như Trường học, Trạm y tế, Quân sự, Công
an ...
50% dân số trưởng thành sử dụng sim chính chủ có tích hợp chữ ký số Tổng số: 2.613 Chỉ tiêu ngày:
35 trường hợp/ ngày/ 06 ấp
 
- Công dân trên có HKTT trên địa bàn xã - Thành viên Tổ Đề án 06 xã được phân công phụ trách tại Khu dân cư; thành viên Tổ Đề án 06 ấp; lực lượng được
trưng dụng khác, giáo viên tăng cường của Trường mầm non Hưng Phước,
Trường cấp 1-2 Hưng Phước theo Bảng phân công lực lượng số 01/DS-
TCNCĐVĐA06 ngày 25/3/2024.
Có nhiệm vụ hỗ trợ công dân có chữ ký số theo chỉ tiêu đề ra
 
 1. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang: (1) Tuyên truyền, vận động người dân đã có CCCD, chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa đăng ký ĐDĐT mức 1, mức 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục dăng ký định danh điện tử cho phù hợp (khuyến khích người dân đến các điểm đăng ký mức 2); thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu 10 người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt thành công tài khoản ĐDĐT mức 1 hoặc mức 2, đăng ký sim chính chủ kèm tích hợp chữ ký số.
Nhập số liệu thu nhận, kích hoạt định danh lên hệ thống Chỉ tiêu  Đơn vị thực hiện
Http://dean06binhphuoc.com 10 trường hợp kích hoạt thành công Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thành viên tổ Đề án 06 xã, ấp
 

5. Công tác tuyên truyền

 • Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, liên tục, đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, việc sử dụng sim chính chủ tích hợp chữ ký số, smartphone 4G đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện đợt cao điểm của đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã. Phối hợp với Viettel Bù Đốp và VNPT Bù Đốp tận dụng nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhanh, kịp thời cho người dân đồng thời, có các chính sách ưu đãi về hỗ trợ giá thiết bị smartphone 4G, sim, chữ ký số đến người dân; tổ chức phân công nguồn nhân lực, cộng tác viên dịch vụ viễn thông cơ sở phối hợp với lực lượng Công an các cấp cùng tham gia các nhiệm vụ “theo hướng làm đến đâu, thực hiện cuốn chiếu đảm bảo hiệu quả đến đó”.
 • Phương pháp tuyên truyền: Từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, công chức văn hóa thông tin, cán bộ đài truyền thanh chủ động đề ra và thực hiện các giải pháp tuyên truyền với hình thức linh hoạt, sáng tạo, ưu tiên tuyên truyền gắn với hướng dẫn và vận động trực tiếp; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử địa phương, các cuộc họp chi bộ tại các cơ sở Đảng; tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tại Bộ phận một cửa, tại các Nhà văn hóa cộng đồng, các điểm hỗ trợ, cửa hàng giao dịch trực thuộc các doanh nghiệp viễn thông...yêu cầu công tác tuyên truyền phải gắn với công tác hướng dẫn và vận động để đạt mục tiêu là người dân có điện thoại di động 4G, sim chính chủ tích hợp chữ ký số, có tài khoản ĐDĐT được kích hoạt và biết sử dụng ứng dụng VNeID phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính, dân sự của người dân.

- Đơn vị thực hiện: (1) Công an xã - Cơ quan thường trực Tổ Đề án

06/CP: Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về tiện ích của CCCD, ứng dụng VNeID đặc biệt là dùng tài khoản VNeID đăng nhập các Cổng dịch vụ công thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính; (2) Công chức Văn hóa - Thông tin và cán bộ Đài truyền thanh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài và ưu tiên bố trí khung giờ vàng trên sóng truyền thanh nhằm giúp người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của Đề án 06 mang lại, nhất là đối với ứng dụng VNeID. Phối hợp, vận động các nhà mạng chung tay thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các chỉ tiêu cao điểm “4 phủ” cũng như gửi nội dung tuyên truyền qua tin nhắn SMS đến số thuê bao di động trên toàn xã để người dân chủ động nắm thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu cao điểm đề ra đồng thời huy động các điểm cửa hàng trực thuộc và ủy quyền của doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh và lực lượng cộng tác viên dịch vụ viễn thông tại các ấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký trang bị smartphone giá ưu đãi thay thế thiết bị di động 2G; đồng thời, hỗ trợ đăng ký sim chính chủ tích hợp chữ ký số và kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 1, mức 2.
6. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ công dân: (1) Đăng ký, kích hoạt ĐDĐT mức 2; (2) kích hoạt tài khoản đối với công dân đã có tài khoản ĐDĐT mức 1 hoặc tài khoản ĐDĐT mức 2 được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt:
 • Tổ Đề án 06/CP xã, ấp phân công lực lượng phối hợp nhân viên kinh doanh và lực lượng cộng tác viên dịch vụ viễn thông tại địa bàn thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện đăng ký, kích hoạt ĐDĐT theo danh sách do Công an xã cung cấp (trích xuất danh sách trên Phân hệ tra cứu trạng thái ĐDĐT của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CS DLQG về DC) kết hợp vận động đăng ký mua smartphone 4G giá ưu đãi (nếu chưa có smartphone hoặc thay thế điện thoại 2G - gửi kèm văn bản hỗ trợ giá điện thoại của Tập đoàn Viettel), đăng ký sim chính chủ tích hợp chữ ký số. Đồng thời, để đảm bảo việc hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện các yêu cầu của mục tiêu “4 phủ” đạt hiệu quả và đảm bảo chỉ tiêu phân công hàng ngày; lập thêm các Tổ tình nguyện viên để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tại các điểm trường học, nhà cho thuê, các điểm sinh hoạt văn hóa...thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ, vận động từng trường hợp cụ thể” nhằm thực hiện chủ trương, mục tiêu “4 phủ” của huyện, xã đạt hiệu quả.
 • Đơn vị thực hiện: Thành viên Tổ Đề án 06 xã được phân công phụ trách tại Khu dân cư; thành viên Tổ Đề án 06 ấp; lực lượng được trưng dụng khác, giáo viên tăng cường của Trường mầm non Hưng Phước, Trường cấp 1-2 Hưng Phước theo Bảng phân công lực lượng số 01/DS-TCNCĐVĐA06 ngày 25/3/2024.
7. Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã.
 • Bố trí trang thiết bị và thành lập các Tổ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT mức 2 (cố định và lưu động) kèm đăng ký sim chính chủ tích hợp chữ ký số để thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và lịch trình hoạt động của các Tổ công tác này rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động thực hiện (thực hiện thường xuyên).
 • Căn cứ danh sách các trường hợp công dân chưa cấp CCCD, đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử nhưng chưa thu nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT (Công an xã trích xuất danh sách trên Phân hệ tra cứu trạng thái ĐDĐT của hệ thống CS DLQG về DC).
 • Tại các điểm thu nhận hồ sơ cố định và lưu động phải có danh sách mời công dân thu nhận hồ sơ của từng ấp nhằm đảm bảo số lượng hồ sơ thu nhận hàng ngày của mỗi tổ phải đạt chỉ tiêu theo phân bổ.
 • Kịp thời xử lý và truyền dữ liệu hồ sơ cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT đã thu nhận về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an để được phê duyệt, tạo nguồn cho việc hướng dẫn người dân kích hoạt.
 • Phối hợp trường học, khu dân cư...tổ chức các điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT lưu động cho học sinh, công nhân, người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.
 • Đơn vị thực hiện: Thành viên Tổ Đề án 06 xã được phân công phụ trách tại Khu dân cư; thành viên Tổ Đề án 06 ấp; lực lượng được trưng dụng khác, giáo viên tăng cường của Trường mầm non Hưng Phước, Trường cấp 1-2 Hưng Phước theo Bảng phân công lực lượng số 01/DS-TCNCĐVĐA06 ngày 25/3/2024.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Tổ Đề án 06 xã, ấp, các chi bộ trực thuộc chung tay cùng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng Tổ Đề án 06 xã về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc được giao.
- Kết thúc đợt cao điểm, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; Tổ Đề án 06 ấp tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Đề án 06 xã (qua Công an xã) trước ngày 01/7/2024.
2. Công an xã hướng dẫn các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch; tổng hợp và cập nhật kết quả lên Trang theo dõi Đề án 06/CP tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: http://dean06.binhphuoc.gov.vn. Xây dựng chỉ tiêu phân công các thành viên Tổ Đề án 06 xã, ấp, các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hàng ngày, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo lộ trình đề ra.

3. Công chức Văn hóa - Thông tin và cán bộ Đài truyền thanh

 • Tuyên truyền các tiện ích của VNEID đến đông đảo quần chúng nhân dân.
 • Tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm “4 phủ” góp phần xây dựng và hình thành chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn xã nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
4. Công chức Tài chính – Kế toán chủ trì, phối hợp với Công an xã tham mưu đề xuất kinh phí triển khai thực hiện đợt cao điểm theo Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, thành viên tổ Đề án 06 kịp thời báo cáo về Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng Đề án 06 xã (qua Công an xã) để được hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:                                                                                      TỔ TRƯỞNG
 • Tổ Công tác ĐA06 huyện (qua Công an huyện);
 • Thành viên Tổ CNCĐ và ĐA06 xã;      
 • Các Chi bộ trực thuộc;             
 • Thành viên Tổ CNCĐ và ĐA06 các ấp;
 • Trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã;      - Công chức VH-TT và Đài truyền thanh xã;       
 • Lưu: Tổ ĐA06 xã.      
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HUYỆN UỶ BÙ ĐỐP
BÁO BÌNH PHƯỚC
UBND HUYỆN BÙ ĐỐP
DỊCH VỤ CÔNG
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Facebook Bù Đốp Ngày Mới
UBND XÃ THANH HOÀ
...... ... Thống kê truy cập
 • Đang truy cập34
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay8,018
 • Tháng hiện tại146,950
 • Tổng lượt truy cập1,618,560
XÃ HƯNG PHƯỚC - HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Hưng Phước - huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Xã Hưng Phước – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0913129744;  Email: hungphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây