Ngành tuyên giáo phải hướng tới phát triển toàn diện con người Bình Phước

Thứ sáu - 15/12/2023 02:20 57 0
BPO - “Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ tỉnh; triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên giáo một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu.

Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Công Dẫn; đại diện lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2023, ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong năm, ban tuyên giáo các cấp đã tổ chức 9 đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho trên 95% đảng viên trong toàn đảng bộ; tổ chức 1 hội nghị thời sự cấp tỉnh, 85 hội nghị cấp huyện; ban hành 1.290 văn bản, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Cường báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 2023 và nhiệm vụ 2024 tại hội nghị

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước báo cáo tham luận tại hội nghị

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Xoài báo cáo tham luận kết quả bước đầu thực hiện ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong năm đã phối hợp xử lý 35 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, xử phạt hành chính 8 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng; đăng tải 210 ngàn lượt tin, bài, hình ảnh tích cực trên không gian mạng và hơn 500 bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận liên quan các vụ việc phức tạp, nhạy cảm…

Đặc biệt cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai đồng bộ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với trên 3.125 tác phẩm tham dự. Tại cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng cấp trung ương, Bình Phước vinh dự nhận giải tập thể xuất sắc và 1 giải A, 1 giải B, 2 giải khuyến khích…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và được nghe các báo cáo tham luận chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả tại cơ sở. Đây là những bài học quý giá để các cơ quan, đơn vị học hỏi và lan tỏa, nhân rộng ra toàn ngành tuyên giáo Bình Phước…

8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2023 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết: Năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong số 22 chỉ tiêu có 17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm ước tăng 8,34%, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và thứ 11 của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 93,94 triệu đồng/năm, tăng 11,8% so với năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 277% so với kế hoạch năm… Những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của ngành tuyên giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung nghiên cứu các phương thức, cách làm cụ thể, trong đó có việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước để nâng cao hơn nữa công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đối với ngành tuyên giáo, tập trung tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó chỉ đạo tổ chức các chiến dịch truyền thông các sự kiện nổi bật của tỉnh như: Kỷ niệm 27 năm ngày tái lập tỉnh; Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Phước; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2024; Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành.

“Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ tỉnh; triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên giáo một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cũng chỉ đạo: Nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước năm 2030 định hướng đến năm 2045, hướng tới chăm lo xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện, có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và đặc trưng “Hòa hợp - Nghĩa tình - Tự cường - Kỷ cương - Sáng tạo”; xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước vừa đậm đà giá trị văn hóa dân tộc, vừa giàu có bản sắc địa phương với các đặc tính “đa dạng, bản sắc và hội nhập”.

Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ công tác 03 các cấp; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác tuyên giáo; tuyệt đối không để bỏ trống trên mặt trận tư tưởng, không khoán trắng cho ngành tuyên giáo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và kết luận hội nghị
 

Sưu tầm: Hoành Sơn

Link: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/151810/nganh-tuyen-giao-phai-huong-toi-phat-trien-toan-dien-con-nguoi-binh-phuoc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây