HĐND tỉnh Bình Phước thông qua 37 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 12

Thứ hai - 11/12/2023 02:36 76 0
BPO - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng khẳng định: Với sự khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 37 nghị quyết, trong đó có 34 nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận, nhất trí cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Đây được xem là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh và các cấp, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng: Năm 2023 Bình Phước đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, với 17/22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 8,34%, cao nhất vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 trong cả nước.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt ước đạt 93,94 triệu đồng/người, tăng 11,8% so với năm 2022, đạt 100,8% kế hoạch; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 35.001 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4.180 triệu USD, đạt trên 100% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm 2022. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh theo hướng quy mô lớn, trang trại công nghiệp; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 277% so với kế hoạch năm…

Kỳ họp cũng đã chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp các nhóm vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm đối với giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; chất vấn gián tiếp với Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Y tế. 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã giải trình làm rõ thêm về các nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở tại kỳ họp và phân tích làm rõ thêm vấn đề mà đại biểu quan tâm. Các đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm và tích cực tranh luận. Các thành viên UBND tỉnh cơ bản đã trả lời thẳng thắn, rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế…

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, được thực hiện giữa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh. Việc tổ chức lấy phiếu, thể hiện quyền dân chủ và trách nhiệm của đại biểu về sự tín nhiệm đối với người được lấy phiếu. Qua đó phản ánh sự ghi nhận, đánh giá khách quan của tập thể với kết quả thực hiện nhiệm vụ của người giữ chức vụ được lấy phiếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

“HĐND tỉnh đề nghị người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công tác trong những năm tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu.

Phấn đấu GRDP của tỉnh tăng 8 - 8,5%

Từ những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, phối hợp của các đơn vị liên quan, góp phần hoàn thành cơ bản nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND tỉnh đã giao năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng: Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 22 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường cụ thể nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8 - 8,5% so với năm 2023; thu ngân sách là 12.739,600 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2023; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 38.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Những chỉ tiêu đề ra thể hiện sự quyết tâm cao của UBND tỉnh, trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là trong bối cảnh còn tiềm ẩn những khó khăn, rủi ro của kinh tế toàn cầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Sau kỳ họp UBND tỉnh tổ chức triển khai các nghị quyết của kỳ họp, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện các vấn đề, nội dung nêu trên. Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, thông báo rộng rãi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đồng thời, động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh; nắm thực tiễn đời sống xã hội, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để có ý kiến phản ánh kịp thời.

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA X

1. Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.  

3. Nghị quyết thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.

4. Nghị quyết thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.

5. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

6. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16-12-2019 của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT.

7. Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh

8. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước 2022.

9. Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024, tỉnh Bình Phước

10. Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11. Nghị quyết bổ sung các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12-7-2022 của HĐND tỉnh Bình Phước.

12. Nghị quyết quy định miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.    

13. Nghị quyết sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 19-7-2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

14. Nghị quyết về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

15. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024, hủy danh mục các dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 3 năm chưa được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Thuận chủ trương bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16-12-2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13-7-2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 2-7-2021, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 7-12-2021 và Nghị  quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 9-11-2022 của HĐND tỉnh.

17. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21-7-2004 và Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16-12- 2011 của HĐND tỉnh Bình Phước.

18. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12-7-2022 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

19. Nghị quyết thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

20. Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

21. Nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết và quy định kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12-7-2022 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

23. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Chương II của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12-7-2022 của HĐND tỉnh Bình Phước.

24. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

25. Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

26. Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

27. Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

28. Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2023.

29. Nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.

30. Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 và lĩnh vực sự nghiệp y tế năm 2024.

31. Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

32. Nghị quyết về Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tinh giản biên chế hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

33. Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

34. Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

35. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

36. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

37. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sưu tầm: Hoành Sơn
Link:https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/151587/hdnd-tinh-binh-phuoc-thong-qua-34-nghi-quyet-va-be-mac-ky-hop-thu-12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây