Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 16 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ hai - 23/10/2023 21:20 60 0
Tiếp tục chương trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 16, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 23-10, hội nghị đã hoàn thành một số nội dung góp ý cho các báo cáo cũng như thống nhất thông qua các tờ trình. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
11
11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng điều hành hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 8

Thông tin nhanh với hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: Nghị quyết Trung ương 8 có nhiều nội dung chiến lược quan trọng tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống nhân dân, phát triển của đất nước. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mỗi giai đoạn có những thay đổi cho phù hợp với từng lĩnh vực, từng giai cấp, mỗi vùng, khu vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại hội nghị

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp, cho ý kiến về 10 nội dung. Đồng thời Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và tỉnh Bình Phước tập trung thực hiện: Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, trọng tâm là bảo đảm việc làm bền vững và sinh kế. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, thích ứng linh hoạt bảo đảm an sinh xã hội cho toàn dân, chú trọng phát triển y tế và giáo dục, đặc biệt quan tâm khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2030, xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; đồng thời đa dạng hóa các hình thức như mua, thuê, thuê mua; xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe tổng hợp ý kiến của các tổ thảo luận về các nội dung trình tại hội nghị. Cụ thể, 3 tổ thảo luận đã có 48 lượt ý kiến. Trong đó, có 20 lượt ý kiến đóng góp cho nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; có 17 ý kiến góp ý cho báo cáo về kinh tế - xã hội; đối với dự án cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa có 5 lượt ý kiến và 6 lượt phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Nhiều ý kiến thảo luận, góp ý có giá trị cao 

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh phục hồi tích cực và tăng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước 7.794 tỷ 183 triệu đồng, bằng 68% so với cùng kỳ. Về cơ cấu kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2023, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,76%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 43,27%; khu vực dịch vụ chiếm 32,97%. Trong khi đó, cơ cấu tương ứng của chỉ tiêu nghị quyết là 21% - 47,6% - 31,4%.

Ý kiến thảo luận tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua là điểm sáng, đã có nhà đầu tư với quy mô và vốn đầu tư lớn vào tỉnh. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nêu lên tình hình giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá thông tin thêm về tiến độ dự án đường cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa 

Thảo luận tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa cho rằng: Cần quan tâm đến vấn đề an ninh nông thôn, an ninh kinh tế để đảm bảo đời sống bình yên, an ninh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa quan tâm đến đời sống của người dân và an ninh trật tự ở nông thôn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Quách Thị Ánh cũng có ý kiến thảo luận liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính. Và cho biết, địa phương đang tiến hành các bước thực hiện sắp xếp theo quy định. Song song đó, huyện cũng hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Quách Thị Ánh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú Nguyễn Quốc Dũng cho biết: Đồng Phú cũng không nằm ngoài khó khăn chung về thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện. Đồng thời có 3 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất, công tác cán bộ. Cụ thể, đề nghị cần có chủ trương sớm về việc có tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Đồng thời, kiến nghị sớm có văn bản, chủ trương hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để huyện có chính sách quản lý công tác nhân sự phù hợp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, địa phương cần có sự thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; và tỉnh có các hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện các bước quy hoạch, sử dụng quỹ đất xây dựng trụ sở một số cơ quan hành chính.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú Nguyễn Quốc Dũng thông tin về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế ở địa phương gặp khó

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cho biết: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2023 có nhiều điểm sáng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, dù tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế tốt nhưng việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực thu từ nguồn sử dụng đất.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cho biết chỉ số tăng trưởng tín dụng ở Bình Phước cao nhất cả nước, điều này thể hiện doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư cho sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh có 2 ý kiến. Đối với dự thảo nghị quyết về văn hóa nếu bỏ đi từ “tự cường” sẽ mất đi nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện ước mơ, hoài bão của từng người, ý thức vươn lên trong mỗi người dân, địa phương. Cùng với đó cần quan tâm bố trí kinh phí ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, có như vậy mới hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chiến lược phát triển văn hóa của tỉnh trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực y tế, đề nghị Bí thư các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc địa phương mình, cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện thẩm quyền trong đấu giá, mua thuốc, vật tư thiết bị y tế. Cần khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh quan tâm đến nghị quyết về văn hóa và việc ban hành kế hoạch thực hiện

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao chất lượng hội nghị. Mỗi thành viên dự họp có nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị cao giúp hội nghị đưa ra các nghị quyết phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại của năm cũng như các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược lâu dài đưa Bình Phước phát triển bền vững trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường quản lý nhà nước ở tất cả lĩnh vực; trong đầu tư triển khai thực hiện các dự án phải cân nhắc thật kỹ, dự án nào đang đầu tư thực hiện phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Dự án nào chưa thực hiện cần rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng về hiệu quả đầu tư.

Tỉnh ủy viên, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo thêm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tại hội nghị

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Lương mong được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ để xóa nghèo bền vững, nâng cấp hạ tầng lưới điện tại địa phương

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết

Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XI

Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy quý 3 và 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023Thông qua Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh ban hành. Thống nhất với Báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai dự án cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông); giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo quy định. Thống nhất với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo quy định.

 

 
Ngọc Bích - Thanh Mảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP.
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước
ĐT 0271.3563.572; Fax : 0271.3563.583 Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây